preloader

Ormari i table

U okviru naseg poslovanja nalazi se i sektor za šemiranje ormara jake struje.U ponudi imamo sledece tipove ormara:

  • gradilistni ormari
  • prikljucno mjerni ormari
  • ormari automatke
  • stambenih objekata
  • instustrijsko -poslovnih objekata

Svaki od ovih ormara moze biti ugradni ili nadgradni , sa razlicitim stepenima zastite (IP 20-IP66).